تبلیغات

طلسم شفادهنده – Healing Spell در کلش آو کلنز

 

طلسم شفادهنده – Healing Spell یکی دیگر از طلسم های مجموعه ساختمان اسپل فکتوری است. این طلسم در لول دوم اسپل فکتوری ساخته خواهد شد.

 ادامه …