تبلیغات

طلسم خشم – Rage Spell در کلش آو کلنز

طلسم خشم – Rage Spell یک طلسم عالی برای حملات سنگین است به صورتی که با استفاده از این اسپل یک محدوده به رنگ بنفش ایجاد شده و قدرت و سرعت سربازان افزایش پیدا میکند. لازم به تذکر است هیلر یا التیام دهنده با این اسپل قدرت شفا دهندگی اش افزایش پیدا میکند.

 ادامه …