تبلیغات

طلسم انجماد - Freeze Spell در کلش آو کلنز

 

طلسم انجماد – Freeze Spell یکی دیگر از طلسم هایی ست که بعضا مورد استفاده قرار میگیرد. همانطور که از اسم این طلسم نیز بر می آید قابلیت انجماد دارد. این طلسم باعث میشود تمام سربازان و دفاعی های مورد استفاده در محدده خاصی از نقشه که از این طلسم استفاده شده بی استفاده و به صورت منجمد باقی بمانند.

 ادامه …