تبلیغات

طلسم انجماد - Freeze Spell در کلش آو کلنز

 

طلسم انجماد – Freeze Spell یکی دیگر از طلسم هایی ست که بعضا مورد استفاده قرار میگیرد. همانطور که از اسم این طلسم نیز بر می آید قابلیت انجماد دارد. این طلسم باعث میشود تمام سربازان و دفاعی های مورد استفاده در محدده خاصی از نقشه که از این طلسم استفاده شده بی استفاده و به صورت منجمد باقی بمانند.

 ادامه …

طلسم پرش – jump Spell در کلش آو کلنز

 

طلسم پرش – jump Spell یکی دیگر از طلسم های است که در اسپل فکتوری کلش او کلنز ساخته میشود.

 ادامه …

طلسم شفادهنده – Healing Spell در کلش آو کلنز

 

طلسم شفادهنده – Healing Spell یکی دیگر از طلسم های مجموعه ساختمان اسپل فکتوری است. این طلسم در لول دوم اسپل فکتوری ساخته خواهد شد.

 ادامه …

طلسم خشم – Rage Spell در کلش آو کلنز

طلسم خشم – Rage Spell یک طلسم عالی برای حملات سنگین است به صورتی که با استفاده از این اسپل یک محدوده به رنگ بنفش ایجاد شده و قدرت و سرعت سربازان افزایش پیدا میکند. لازم به تذکر است هیلر یا التیام دهنده با این اسپل قدرت شفا دهندگی اش افزایش پیدا میکند.

 ادامه …