تبلیغات

طلسم انجماد - Freeze Spell در کلش آو کلنز

 

طلسم انجماد – Freeze Spell یکی دیگر از طلسم هایی ست که بعضا مورد استفاده قرار میگیرد. همانطور که از اسم این طلسم نیز بر می آید قابلیت انجماد دارد. این طلسم باعث میشود تمام سربازان و دفاعی های مورد استفاده در محدده خاصی از نقشه که از این طلسم استفاده شده بی استفاده و به صورت منجمد باقی بمانند.


البته لازم به ذکر است اگر بعد از استفاده ازاین طلسم سرباز دشمن وارد آن شود طلسم بر روی آن تاثیری نخواهد داشت وفقط در صورتی طلسم تاثیر گذار خواهد بود که در هنگام استفاده سرباز یا ساختمان دفاعی دشمن در محدوده ان باشد.

این طلسم یکی از گران ترین طلسم ها در اسپل فکتوری است.

سطح یک از این اسپل به صورت زیر است.

طلسم انجماد - Freeze Spell در کلش آو کلنز

هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha