تبلیغات
سیستم و عملکرد لیگ های بازی – Trophy Leagues
۱ – برای عضویت در یک لیگ شما حتما باید در قسمت چند نفره (Multi Player) حمله کنید.
 
۲ – حداقل کاپ (Trophy) برای ورود به لیگ ۴۰۰ کاپ می باشد.
 
۳ – هر بازیکنی که در هر لیگی باشد آرم آن لیگ کنار اسم او قرار می گیرد .
 
 
جزئیات لیگ بعد از آپدیت

پی سی کلش
 
 
جزئیات قبل از آپدیت
 
 
 
پی سی کلش
 
 
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha