تبلیغات
چیدمان فارمینگ برای تاون هال 8

 

 

چیدمان فارمینگ برای تاون هال 8 با 4 مورتار و با تاون هال تقریبا بیرون

 

 

این چیدمان فارمینگ برای تاون هال 8 دارای ویژگی های زیر است :

1) تقریبا بیرونی بودن تاون هال برای نگه داشتن شما در لیگی که در آن هستید . شما از این چیدمان فارمیگ میتوانید در لیگ های مختلف استفاده کنید 

2) بیرونی بودن دستگاه ها برای کسانی که فقط دستگاه ها را میزنند ، اگر تمام دستگاه ها را بزنند به 50 درصد نمیرسد که یک ستاره دریافت کنند

3) قیفی بودن قسمت های پایینی برای صدمه بیشتر به دشمن

هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha