تبلیغات
آموزش حمله با هوگ رایدر Strategy attack by hog rider

آموزش حمله با هوگ رایدر

هوگ رایدر ها ، سربازانی هستند که شما میتوانید با استفاده از آنها ، دشمنانی که تان هال زیر 10 دارند را به راحتی سه ستاره کنید 

 

  • استراتژی حمله با هوگ رایدر <